Categori:
I gyd

Newyddion

Gweld Mwy
Newyddion

Yr Academi Lledaeniad a Graddfa wedi’i chadarnhau ar gyfer hydref 2021

Yn dilyn academi lwyddiannus dros dri diwrnod ym mis Mawrth, mae’n bleser gennym gyhoeddi y…

Newyddion

Ysbyty Calon y Ddraig yn ennill Gwobr Partneriaeth HSJ

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ochr yn ochr â’n…

Newyddion

BIP Caerdydd a’r Fro a Sefydliad Calon y Ddraig yn lansio rhaglen 14,000 Llais

Mae BIP Caerdydd a’r Fro yn falch o lansio rhaglen 14,000 Llais. Wedi’i chynnal o…

Barn

Jo Hill: Gwella a gweithredu wrth wraidd y Bwrdd Clinigol Llawfeddygaeth

Cafodd Joanne Hill, Rheolwr Gwella Gwasanaethau yn nhîm Gwella a Gweithredu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd…

Barn

Ruth Jordan: Lledaenu pŵer y gair ‘Ie’

Felly yn naturiol, pan gododd y cyfle i gyfrannu at ddod â’r Billions Institute i…

Barn

Rachel Gidman: Cynhwysiant, Tosturi a Lles yw conglfeini adferiad COVID.

Rachel Gidman yw Cyfarwyddwr Gweithredol Pobl a Diwylliant Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Roedd…

Podlediadau

Gweld Mwy
Podlediadau

How Healthcare Happens

Trawsnewid Gofal Iechyd gyda Ruth Jordan

Podlediadau

How Healthcare Happens

Gofalu am bobl ag Anableddau Dysgu gyda Andy Jones

Podlediadau

How Healthcare Happens

Ymwrthedd Gwrthficrobaidd Gyda Dafydd Thomas