Lorem Ipsum dummy text

NI YW SEFYDLIAD CALON Y DDRAIG

Rydym yn meddwl, rydym yn gwneud, rydym yn rhwydweithio.

Gall y tair gweithred newid y byd, gan herio’r status quo i ddod o hyd i ffyrdd radical, beiddgar a chyffrous i wella bywydau nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn cysylltu ac yn cydlynu rhwydwaith fyd-eang o bobl a sefydliadau i ysgogi gwell meddwl a chamau gweithredu sydd wedi’u seilio ar gyflawni. Rydym yn credu yn ein pobl, yn ymddiried ynddynt ac yn eu cefnogi i ddod y gorau y gallant ac ehangu eu synnwyr o’r hyn sy’n bosibl.Ni yw Sefydliad Calon y Ddraig ac ein diben yw datrys ein bygythiadau iechyd mwyaf.

Mae Sefydliad Calon y Ddraig yn rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 

 

Ein Gwaith

Ein nod yw cysylltu pobl o bob rhan o’r system iechyd a gofal yng Nghymru â phartneriaid ledled y byd i ddatblygu atebion i’r heriau mwyaf rydym yn eu hwynebu gyda’n gilydd. Drwy sefydlu lle i gydweithio’n radical a datblygu arweinwyr ar draws y system iechyd, rydym yma i greu newid go iawn.

 

Ein rhaglenni gwaith

pob prosiect
Meddwl

Deorydd Syniadau ar gyfer gofal iechyd cynaliadwy

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn system fawr ac amrywiol sy’n cynnwys sawl…

Wneud

Porth Arloesi

Sefydliad Calon y Ddraig yw cyrchfan arloesi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Rydyn…

pob prosiect
 

Gweithio gyda ni

Cysylltwch â ni heddiw os oes gennych syniad a allai fod o fudd i iechyd Cymru yn eich barn chi, os allwch chi gynnig cymorth, neu os hoffech chi rannu eich stori.

 

Newyddion, golygfeydd a mwy

darllen mwy
Barn

Rhoswen McKnight: Amser i ofalu

O oedran ifanc, rwyf bob amser wedi gwybod mai nyrs fyddwn i. Mae fy chwaer,…

darllen mwy

Rhith Lleoliad: Yn dod yn fuan!