Pam rydyn ni’n gwneud yr
hyn rydyn ni’n ei wneud

Rydym yn ceisio cau bylchau yn fyd-eang — rhwng iechyd a diwydiant, rhwng y GIG a’r hyn y gall fod, rhwng heriau iechyd a’r arweinwyr a fydd yn eu datrys.

Sut rydyn ni’n ei wneud

Rydym yn adeiladu cymunedau traws-sector o arweinwyr presennol ac arweinwyr y dyfodol, gan gyfeirio arloesedd at y rheng flaen a hwyluso cynnydd ar draws y system gofal iechyd.

Ein Stori

Beth rydyn ni’n ei wneud

Rydym yn eich helpu i ddatblygu eich syniadau, gan eich cysylltu â chyfoedion, darparu adnoddau i chi ar gyfer y ffordd o’ch blaen, a’ch hyfforddi i gyd-gynhyrchu atebion ochr yn ochr ag arweinwyr byd-eang yn y maes iechyd.

Gyda phwy rydyn ni’n gweithio

Graphic 2
Partner Responsive Graphic 2

Ein tîm