• Fideos
  • Adnoddau
  • Barn
  • Newyddion
  • Uncategorized

Active Soles: Sut mae gwisgo esgidiau ymarfer corff wedi rhoi hwb i iechyd corfforol ac iechyd meddwl pobl

Ym mis Medi 2023, mynychodd tîm Active Soles yr Academi Lledaeniad a Graddfa yng Nghaerdydd. Heddiw, mae sefydliadau ledled y wlad yn dathlu'r mudiad, gan annog eu staff i fod…

Newyddion
1024 427 Dragon Heart Institute

Arweinwyr y Dyfodol: Rhyddhau Eich Potensial gyda Climb

Ceisiadau Carfan Pedwar Ar Agor Nawr! Ydych chi'n arweinydd angerddol sy'n barod i fynd i'r afael â heriau newydd a chael effaith barhaol? Mae Climb, rhaglen arweinyddiaeth arloesol Sefydliad y…

Uncategorized
1024 771 Dragon Heart Institute

Rhyddhau Arloesi ar Raddfa: Yr Academi Lledaeniad a Graddfa yn Dychwelyd i Gaerdydd

Marciwch eich calendrau ar gyfer digwyddiad a fydd yn eich grymuso i gael effaith barhaol. Mae’r Academi Lledaenu a Graddfa, rhaglen enwog sydd wedi’i dylunio i yrru syniadau arloesol i…

Uncategorized
1024 631 Dragon Heart Institute

“Mae’r galw am y gwaith hwn newydd fynd BOOM!” – Lledaenu a graddio gofal asthma teg

Ym mis Medi 2021, mynychodd Dr Llinos Jones, ymgynghorydd anadlol yn Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Canolbarth Swydd Efrog, a'i thîm Academi Lledaenu a Graddfa ym Mhontefract ochr yn ochr â thua…

Uncategorized
1024 576 Dragon Heart Institute
1 of 17