Categori:
Barn
Barn

Vicky Le Grys: Gwersi mewn Arweinyddiaeth gan Ysbyty Calon y Ddraig

Mae Vicky Le Grys yn Gyfarwyddwr Rhaglen ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Bu’n…

Barn

Amarantha Fennell-Wells: Arweinyddiaeth Glinigol ar gyfer Iechyd Planedol

Yn fy mlog diwethaf, amlinellais rai o’r ffyrdd y mae Dr Fiona Brennan a’i chydweithwyr…

Barn

Ymateb i Bapurau Kings Fund ar Arwain, Arloesi a Gwella

“Beth yw ffordd Caerdydd a’r Fro?” Er mwyn i systemau, fel ein rhai ni, ffynnu…

Barn

Fiona Brennan: Mae gofal iechyd cynaliadwy yn fusnes i bawb

Ar y diwrnod y siaradais â Dr Fiona Brennan, anesthetydd ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol…

Barn

Paul Twose: Llwyddiant Lledaeniad a Graddfa

Yn 2019, dyfarnwyd swm bach o gyllid i Paul Twose, therapydd ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd…

Barn

Jonathon Gray: Grymuso Arweinwyr i Arwain

Credaf ei bod yn werth chweil myfyrio ar hyn mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, mae’n…