Categori:
Newyddion
Newyddion

BIP Caerdydd a’r Fro yn comisiynu dau adroddiad gan y King’s Fund

Wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro adfer o’r pandemig COVID-19 ac ystyried sut…

Newyddion

Ysbyty Calon y Ddraig ar y rhestr fer ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Partneriaeth HSJ 2021

Mae Archus, Mott MacDonald, Q5, Hoare Lea, BDP, Undeb Rygbi Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol…

Newyddion

Rhyddhau grym y ddraig: yn cyflwyno Sefydliad Calon y Ddraig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Roedd ymateb COVID-19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn llawn ysbryd cydweithredu ac arwain…

Newyddion

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyflwyno Cronfa Her Arloesi gwerth £400,000 ddechreuol ar gyfer hyfforddiant gofal iechyd technoleg efelychu

Cyhoeddodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ei Chronfa Her Arloesi gyntaf, sy’n agored i unrhyw fusnes sy’n…

Newyddion

BIP Caerdydd a’r Fro yn cyhoeddi Adroddiad Darganfod COVID-19

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd yn ystod haf a hydref 2020, yn dangos sut y daeth…