Oes gennych chi syniad arloesol am gynnyrch, gwasanaeth neu dechnoleg y credwch sydd â'r potensial i fod o fudd i'r GIG ond nad ydych chi'n siŵr ble i fynd ag ef?

Sefydliad Calon y Ddraig yw cyrchfan arloesi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Rydyn ni yma i’w gwneud mor hawdd â phosib i chi fynd â’ch arloesedd o syniad i rywbeth sydd wedi’i ymgorffori yn y GIG yng Nghymru, trwy eich cefnogi chi ar bob cam.

Os oes gennych chi gynnyrch, gwasanaeth neu dechnoleg arloesol y credwch sydd â budd posibl i’r Bwrdd Iechyd, y GIG ehangach yng Nghymru, ac yn bwysicaf oll y bobl y mae’n eu gwasanaethu, bydd ein tîm yn falch iawn o glywed am eich arloesedd a bydd yn darparu cyngor pwrpasol ac arweiniad ar y camau y dylech fod yn eu cymryd i ddatblygu eich arloesedd.

Os ydych chi'n barod i gyflwyno arloesedd, defnyddiwch y botwm isod i gael mynediad i'n ffurf we. Dylai gymryd tua 20 munud i'w gwblhau a bydd yn ein helpu i asesu cynnydd eich gwaith hyd yn hyn a sut y gallwn ni helpu. Os hoffech gael cyngor ac arweiniad am y broses, am drafodaeth anffurfiol, e-bostiwch Markneu Huwo'r tîm arloesi, neu cysylltwch â ni yma. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Share this on social media