Cymeradwywyd Cronfa Her CCR gwerth £ 10m gan y cabinet Rhanbarthol ym mis Hydref 2020. Gan weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, pwrpas y Gronfa Her yw gwahodd cyrff sector cyhoeddus i ddatblygu heriau a chysylltu â sefydliadau sy’n gallu darparu atebion arloesol i’r heriau a nodwyd. Nod y dull hwn yw tynnu ar greadigrwydd a dyfeisgarwch y rhanbarth a dwyn ynghyd y sector cyhoeddus a phreifat er mwyn darparu atebion newydd, lle nad oes datrysiad masnachol yn bodoli ar hyn o bryd, a darparu llwybr i’r farchnad ar gyfer yr ateb.

Rydym yn falch iawn ein bod wedi partneru â Chronfa Her CCR i lansio eu her gyntaf i’r farchnad a byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth i nodi a chyflymu cyfleoedd i ariannu cynhyrchion ac atebion arloesol a fydd o fudd i’n staff a’n cleifion.

Share this on social media