Mae Climb 22/23 yn llawn ac mae’r cyfnod ymgeisio ar gau.

Anelu’n uchel ochr yn ochr â’ch cyfoedion

Mae Climb yn dod ag arweinwyr y dyfodol ledled Cymru ynghyd ar gyfer rhaglen 10 mis. Mae’r cwrs hwn yn bywiogi rhwydweithiau aml-genhedlaeth, yn wynebu ein heriau cymdeithasol mwyaf, ac yn darparu mynediad i ymchwilwyr, athrawon ac arweinwyr sydd ar flaen y gad o ran newid.

Anelu’n uchel ochr yn ochr â’ch cyfoedion

Mae Climb yn dod ag arweinwyr y dyfodol ledled Cymru ynghyd ar gyfer rhaglen 10 mis. Mae’r cwrs hwn yn bywiogi rhwydweithiau aml-genhedlaeth, yn wynebu ein heriau cymdeithasol mwyaf, ac yn darparu mynediad i ymchwilwyr, athrawon ac arweinwyr sydd ar flaen y gad o ran newid.

“Mae angen chwyldro mewn gofal iechyd arnom, nid achos arall o ad-drefnu, ond chwyldro arall.”

Yr Athro Syr Muir Gray, Ymchwilydd Clinigol Anrhydeddus yng Nghanolfan Meddygaeth Seiliedig ar Dystiolaeth Prifysgol Rhydychen, athro yn Climb 2xf022/23

Beth i’w ddisgwyl

Mae hon yn rhaglen ddethol iawn gyda nifer gyfyngedig iawn o leoedd. Rydym yn dewis ymgeiswyr sy’n dangos dawn yn y meysydd canlynol:

 • Deallusrwydd emosiynol
 • Arweinyddiaeth ddewr a thosturiol
 • Brwdfrydedd dros arloesi
 • Goddefgarwch at amwysedd
 • Meddylfryd entrepreneuraidd
 • Hyblygrwydd gwybyddol

Os cewch eich derbyn, bydd y cwrs yn datblygu’r cymwyseddau hyn ynoch chi fel y gallwch lywio newid aflonyddgar a chyflawni’r anghyffredin. Byddwch hefyd yn dod yn rhan o gymuned o arweinwyr o’r un anian sy’n eich cefnogi i gael effaith ar y dirwedd.

What to expect climb
Requirements to apply

Gofynion i wneud cais

I wneud cais, bydd angen i chi allu mynychu dyddiadau’r rhaglen. Mae’r rhain yn cynnwys digwyddiadau rhithwir ac wyneb yn wyneb, gan gloi gydag uwchgynhadledd lle rydym yn arddangos gwaith a dysgu ar draws y rhaglen a’r gymuned arloesol o gyn-fyfyrwyr Climb.

“Rwy’n llawn cyffro am yr hyn y mae Climb wedi’i roi i’r grŵp hwn o 30 o frodyr a chwiorydd… roedd yn rhywbeth diriaethol a real, ac mae wedi fy ngwneud yn falch iawn o allu dweud ‘Roeddwn i’n rhan o hynny.’”

Dr Kerry-Ann Holder, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol

Cwrdd â’ch athrawon

Hahrie Han - DHI

Hahrie Han

Cyfarwyddwr Sefydliad Agora SNF ac Athro Gwyddor Wleidyddol a Phrifysgol Johns Hopkins.

Muir Gray - DHI

Yr Athro Syr Muir Gray

Sylfaenydd y Llyfrgell Genedlaethol dros Iechyd a Phrif Swyddog Gwybodaeth cyntaf y GIG.

Mark Prain - DHI

Mark Prain

Cyfarwyddwr Sefydlu Sefydliad Arweinyddiaeth Ryngwladol Hillary


Dyddiadau’r rhaglen

Mae’r dyddiadau ar gyfer Climb 2022/23 wedi’u hamserlennu fel a ganlyn.

 • 2022
  • 24 – 25 Mai 2022: Digwyddiad Uwchgynhadledd Climb Carfan 1
  • 26-30 Medi 2022: 5 diwrnod preswyl
  • 5-6 Rhagfyr 2022: 2 ddiwrnod rhithwir trwy Zoom
 • 2023
  • 23-27 Ionawr 2023: 5 diwrnod preswyl
  • 6-7 Mawrth 2023: 2 ddiwrnod rhithwir trwy Zoom
  • 3-4 Ebrill 2023: 2 ddiwrnod rhithwir trwy Zoom
  • 8-9 Mai 2023: 2 ddiwrnod rhithwir trwy Zoom
  • 5-6 Mehefin 2023: Digwyddiad Uwchgynhadledd Climb Carfan 2

“Dyma’r foment y newidiodd pethau i mi… nid yw fel unrhyw raglen arweinyddiaeth arall. Mae’r rhwydwaith hwn wedi bod yn sgaffaldwaith angenrheidiol i fi.”

Anita Pierce, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol MHLD a Seiciatrydd Ymgynghorol

Y ffi ar gyfer Climb yw £9,950

Telir ffioedd unigolion sy’n gweithio yn y maes iechyd a gofal yng Nghymru yn llawn gan fwrsariaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.

Mae Climb 22/23 yn llawn ac mae’r cyfnod ymgeisio ar gau.

Cofrestrwch i gael mynediad parhaus at adnoddau blaenllaw, cyfleoedd datblygu ac, yn anad dim, y bobl wych sy’n rhan o’n rhwydwaith.

Graphic 3
Graphic 4