Ceisiadau ar agor nawr!

Anelu’n uchel ochr yn ochr â’ch cyfoedion

Mae Climb yn dod ag arweinwyr y dyfodol ledled Cymru ynghyd ar gyfer rhaglen 10 mis. Mae’r cwrs hwn yn bywiogi rhwydweithiau aml-genhedlaeth, yn wynebu ein heriau cymdeithasol mwyaf, ac yn darparu mynediad i ymchwilwyr, athrawon ac arweinwyr sydd ar flaen y gad o ran newid.

Creu’r posibl ochr yn ochr â’ch cyfoedion

Mae Climb yn dod ag arweinwyr y dyfodol ledled Cymru ynghyd ar gyfer rhaglen 10 mis. Mae’r cwrs hwn yn bywiogi rhwydweithiau aml-genhedlaeth, yn wynebu ein heriau cymdeithasol mwyaf, ac yn darparu mynediad i ymchwilwyr, athrawon ac arweinwyr sydd ar flaen y gad o ran newid.

“Mae angen chwyldro mewn arweinyddiaeth; nid ad-drefnu arall ond chwyldro. Mae Climb yn datblygu’r chwyldroadwyr.”

Yr Athro Syr Muir Gray, Sylfaenydd y Llyfrgell Genedlaethol dros Iechyd a Phrif Swyddog Gwybodaeth cyntaf y GIG

Beth i’w ddisgwyl

Mae hon yn rhaglen hynod ddethol gyda nifer cyfyngedig iawn o leoedd. Rydym yn dewis ymgeiswyr sy’n dangos dawn yn y meysydd canlynol:

 • Deallusrwydd emosiynol
 • Arweinyddiaeth dewr a thosturiol
 • Newyn am arloesi
 • Goddef am amwysedd
 • Meddylfryd entrepreneuraidd
 • Hyblygrwydd gwybyddol

Os cewch eich derbyn, bydd y cwrs yn hogi’r cymwyseddau hyn ynoch fel y gallwch gerdded i’r tân, llywio newid aflonyddgar, a chyflawni’r rhyfeddol. Byddwch hefyd yn dod yn rhan o gymuned o arweinwyr o’r un anian sy’n eich cefnogi i gael effaith ar y dirwedd.

Mae Climb wedi’i achredu gan y Gyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol. Gall cwblhau’r cwrs hefyd gyfrif tuag at Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Rheolaeth Uwch ym Mhrifysgol Abertawe.

What to expect climb
What to expect climb
Requirements to apply
Requirements to apply

Gofynion i wneud cais

I wneud cais, bydd angen i chi allu mynychu dyddiadau’r rhaglen. Mae’r rhain yn cynnwys digwyddiadau rhithwir ac wyneb yn wyneb, gan gloi gyda chynhadledd uwchgynhadledd lle rydym yn arddangos gwaith a dysgu ar draws y rhaglen a’r gymuned Arloesi o gyn-fyfyrwyr Dringo.

Bydd angen i bob ymgeisydd sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth eu sefydliadau mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys darparu absenoldeb astudio, costau teithio a llety, a chyfleoedd i roi eu dysgu ar waith yn y gweithle (neu efallai y byddwch am archwilio nawdd neu hunan-noddwyr. -cronfa). 

Cam Un

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Dringo gyflwyno cais fideo 90 eiliad. Bydd angen i ymgeiswyr gael cefnogaeth eu sefydliad ar yr adeg hon yn y broses ymgeisio. Mae ceisiadau nawr ar agor tan hanner nos ar ddydd Sul 11 ​​Chwefror.

Cam Dau

Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer, gofynnir i chi fynychu diwrnod asesu trochi yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde-ddwyrain Cymru lle cewch gyfle i gwrdd ag ymgeiswyr eraill a chymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp ac ymarferion gyda’ch gilydd. Bydd carfan olaf o 30 yn cael eu dewis ar ôl y dyddiau hyn.

 • Diwrnod Asesu Gogledd Cymru – Llandudno, 10 Ebrill 2024
 • Diwrnod Asesu De-ddwyrain Cymru – Caerdydd, 25 Ebrill 2024
 • Diwrnod Asesu Gorllewin Cymru – Caerfyrddin, 29 Ebrill 2024

“Dydw i ddim yn teimlo’n ddadrithiedig mwyach. Rwy’n teimlo gobaith. Rwy’n teimlo ein bod yn dechrau rhywbeth gyda Climb y gallwn ei ddefnyddio i wella pethau.”

Dr Mark Knights

Cwrdd â’ch athrawon

Hahrie Han - DHI

Hahrie Han

Cyfarwyddwr Sefydliad Agora SNF ac Athro Gwyddor Wleidyddol a Phrifysgol Johns Hopkins.

Muir Gray - DHI

Yr Athro Syr Muir Gray

Sylfaenydd y Llyfrgell Genedlaethol dros Iechyd a Phrif Swyddog Gwybodaeth cyntaf y GIG.

Mark Prain - DHI

Mark Prain

Cyfarwyddwr Sefydlu Sefydliad Arweinyddiaeth Ryngwladol Hillary


Dyddiadau’r rhaglen

Mae’r dyddiadau ar gyfer Carfan Dringo 4 wedi’u hamserlennu’n amodol fel a ganlyn.

 • 2024
  • 10 Ebrill – Diwrnod Asesu Gogledd Cymru
  • 25 Ebrill – Diwrnod Asesu De-ddwyrain
  • 29 Ebrill – Diwrnod Asesu Gorllewin Cymru
  • 11 Mehefin – Uwchgynhadledd Carfan 3
  • 9 Medi – Cyfarfod Rhagarweiniol Rhithwir
  • 8 -10 Hydref – Sesiwn breswyl a chyfeiriadedd personol
  • 3 – 4 Rhagfyr – Sesiwn ddysgu 2 ddiwrnod wyneb yn wyneb
 • 2025
  • 28 – 29 Ionawr – Sesiwn ddysgu 2 ddiwrnod rhithwir
  • 3 – 4 Chwefror – Sesiynau hyfforddi 1:1 Gogledd Cymru
  • 10 – 11 Chwefror – Sesiynau hyfforddi 1:1 Gorllewin Cymru
  • 17 – 19 Chwefror – Sesiynau hyfforddi 1:1 De-ddwyrain Cymru
  • 24 – 25 Mawrth – Sesiwn ddysgu 2 ddiwrnod rhithwir
  • 15- 16 Ebrill – Sesiwn ddysgu 2 ddiwrnod wyneb yn wyneb
  • 21 Ebrill – Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cyflwyniad
  • 20 – 22 Mai – Sesiwn breswyl 3 diwrnod ymdrochi wyneb yn wyneb
  • 24 Mehefin 2024: Uwchgynhadledd Cohort Dringo 4

“Dyma’r foment y newidiodd pethau i mi… nid yw fel unrhyw raglen arweinyddiaeth arall. Mae’r rhwydwaith hwn wedi bod yn sgaffaldwaith angenrheidiol i fi.”

Anita Pierce, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol MHLD a Seiciatrydd Ymgynghorol

Y ffi ar gyfer Climb yw £9,950

Bydd ffioedd cwrs unigolion sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru yn cael eu talu’n llawn gan fwrsariaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.

Y ffi ar gyfer ymgeiswyr o’r tu allan i iechyd a gofal yng Nghymru yw £9,950.

Bydd angen i bob ymgeisydd sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth eu sefydliadau mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys darparu absenoldeb astudio, costau teithio a llety, a chyfleoedd i roi eu dysgu ar waith yn y gweithle (neu efallai y byddwch am archwilio nawdd neu hunan-noddwyr. -cronfa). 

Ceisiadau ar agor nawr!

Cofrestrwch i gael mynediad parhaus at adnoddau blaenllaw, cyfleoedd datblygu ac, yn anad dim, y bobl wych sy’n rhan o’n rhwydwaith.

Graphic 3
Graphic 4