Sut rydyn ni'n gweithio

Trwy weithio ar draws ffiniau sefydliadol mewn ffyrdd newydd a chyffrous, a datblygu arweinwyr ar draws y system iechyd a gofal, rydym yn troi syniadau a sgiliau blaenllaw yn gyflawniadau arloesol. Boed yn feddwl, gwneud neu rwydweithio, rydym yn gweithio orau pan rydym yn gweithio gyda’n gilydd. Os oes gennych syniad neu brosiect sydd angen cefnogaeth, cysylltwch â ni heddiw.

 

Effaith

Rydym eisiau i bopeth a wnawn wneud gwahaniaeth felly byddwn yn mesur ac yn gwerthuso’r effaith rydym yn cael ar raddfa leol a rhyngwladol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cael yr effaith iawn.

Gwelliant

Ein diben yw gwella pethau. Byddwn yn buddsoddi mewn staff iechyd a gofal, gan eu cefnogi i ysgogi newid, datblygu eu sgiliau, a gwella gofal ar gyfer y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Gweithredu

Byddwn yn cefnogi staff i gynyddu eu llwyddiannau a rhoi gwybod i bawb ar draws yr holl system gofal iechyd yng Nghymru a thu hwnt amdanynt, gan sicrhau bod yr arfer gorau a’r syniadau gorau ar gael i ni gyd.

Dyfais

Drwy hwyluso cydweithio rhwng y gwasanaeth iechyd a phartneriaid o bob sector, byddwn yn sicrhau bod yr atebion cywir yn cael eu canfod ar gyfer ein problemau mwyaf.

Arloesi

Byddwn yn parhau i herio rhwystrau at newid, ffiniau sefydliadol, a’r ffordd y mae pethau wedi cael eu gwneud erioed er mwyn sicrhau bod y syniadau gorau yn cael eu gwireddu ar draws y system.

Arweinyddiaeth

Byddwn yn rhoi’r sgiliau arwain, y wybodaeth a’r hyder i staff i wneud newid ystyrlon. Bydd hyn yn allweddol o ran datgloi’r hyn sydd orau oll am y GIG.

 

Ein rhaglenni gwaith

Pob prosiect
Meddwl

Deorydd Syniadau ar gyfer gofal iechyd cynaliadwy

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn system fawr ac amrywiol sy’n cynnwys sawl…

Wneud

Porth Arloesi

Sefydliad Calon y Ddraig yw cyrchfan arloesi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Rydyn…

Pob prosiect