Rhaglenni

Spread-and-Scale-Academy_UK
  • Byw
  • Caerdydd
  • 13, 14 a 15 Medi 2022

Academi Lledaeniad a Graddfa

Digwyddiad tridiau a gyflwynir mewn partneriaeth â’r Billions Institute a gynlluniwyd i gael timau prosiect i weithio mewn amgylchedd dysgu sy’n llawn cyffro er mwyn helpu i ledaenu atebion i bawb a allai elwa.

Rhagor o wybodaeth
Climb - DHI-Innovation-logo
  • Byw
  • Caerdydd
  • Dechrau Mai 2022

Climb

Mae ein rhaglen Climb flaenllaw yn rhaglen arweinyddiaeth nas gwelwyd erioed o’r blaen, sy’n creu cenhedlaeth hunangynhaliol o arweinwyr y dyfodol trwy eu cysylltu ag addysgu o’r radd flaenaf a chymuned gefnogol o gyfoedion.

Rhagor o wybodaeth
Dragon
  • All
  • Rhwydwaith
  • Meddwl

Academi Lledaeniad a Graddfa

Digwyddiad tridiau a gyflwynir mewn partneriaeth â’r Billions Institute a gynlluniwyd i gael timau prosiect i weithio mewn amgylchedd dysgu sy’n llawn cyffro er mwyn helpu i ledaenu atebion i bawb a allai elwa.

Climb

Mae ein rhaglen Climb flaenllaw yn rhaglen arweinyddiaeth nas gwelwyd erioed o’r blaen, sy’n creu cenhedlaeth hunangynhaliol o arweinwyr y dyfodol trwy eu cysylltu ag addysgu o’r radd flaenaf a chymuned gefnogol o gyfoedion.

Programs Graphic 2

Adnoddau

Dysgwch gan gyfoedion ac arloeswyr ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat sy’n wynebu’r un heriau â chi.

Graphic 3
Graphic 4