Ymuno â ni

Dewch yn rhan o gymuned ddysgu o gymheiriaid sy’n cynnwys arloeswyr, gwneuthurwyr newid a phobl sy’n torri tir newydd ar y rheng flaen – o ymchwilwyr a chlinigwyr i arweinwyr mewn cyrff cyhoeddus, technoleg iechyd, iechyd gwyrdd a gofal cymdeithasol.

Graphic 3
Graphic 4

Ein Partneriaid

Mae Sefydliad Calon y Ddraig yn cael effaith yng Nghymru a’r byd ehangach o ganlyniad i bartneriaid mewn sefydliadau iechyd a gofal, y sector cyhoeddus, diwydiant, academia a’r trydydd sector.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cydweithio neu fuddsoddi mewn prosiect? Cysylltwch â ni

Graphic 3

Beth yw eich profiad chi o gydweithio a dysgu gyda ni?

Rhannu eich stori

Lledaenwch y gair fel y gall mwy o bobl weithio mewn partneriaeth gyda ni a chael cefnogaeth.

Rhannu’r dudalen hon
Graphic 4